Våra tjänster:

Föreläsningar

Verksamhet

Coachning

IT & Människan

Ledarskap

Team- & Individ

Rådgivning

Storytelling

Exempel på erbjudanden:

  • Ledarsamtalet – tre träffar för ledaren
  • Föreläsning om ledarskap och team HPS
  • 2-3 dagars workshop för ledningsgrupp eller team

Vi hjälper organisationer, ledare, team och individer att nå dit de vill.

Vi arbetar som förändringsledare med HPS. Det är en högpresterande strategi med metoder och modeller som vi arbetar utifrån för att ge en trovärdig och verklig förändring av kultur och beteenden som håller över tid. Strategin har utarbetats av den tidigare elittränaren Tjolle Ström under tjugo års arbete med individer och grupper. Han menar att all förändring börjar med oss själva och med en förståelse för helheten. Vi utvärderar tillsammans de förändringsbehov ni har för att uppnå önskat resultat och hjälper er att komma dit.

Good Learning AB

Brännerigatan 5
116 38 Stockholm

Tel 08-98 00 42

info@goodlearning.se
order@goodlearning.se

Microsoft_TierBadge_Associate_rgb_med