Frilansspelet på en minut!

Frilansspelet är ett digitalt läromedel för studenter på universitet och högskola och elever på gymnasiet och yrkeshögskolan. Det lär ut ett entreprenöriellt förhållningssätt. Läs mer

Frilansspelet bygger på att varje användare har en egen licens och inloggning.
495 kr per licens eller 1995 kr för en hel klass per år (alla priser är ex moms).
Lärarlicensen med en utförlig lärarhandledning ingår när läraren köper elevlicenser.

Frilansspelet – lär ut ett entreprenöriellt förhållningssätt!

 

Frilansspelet gör underverk med elever och studenter. De upplever plötsligt att vad de gör har betydelse! För dig som lärare betyder det att du får engagerade, motiverade elever som faktiskt vill veta! Du får en härlig känsla och möjligheten att verkligen göra skillnad som lärare! Eleverna diskuterar på ett helt annat sätt nu när de faktiskt har erfarenhet. Frilansspelet har gett dem upplevelser och de har blivit glada, frustrerade och utmanade. Och erfarenheter har de fått. Nu vill de diskutera och inte minst jämföra verkligheten med spelets verklighet.

 

iM-o-MBP-500C_rev

I Frilansspelet spelar man om saldo, kunder, nätverk och anseende. Man lär sig förstå att det måste finnas en balans mellan intäkter och utgifter. Man upplever också kundens betydelse, hur man skaffar kunder och gör dem till nöjda beställare. Till sin hjälp har man en planeringskalender. Den är viktig för att ha koll på tiden, hålla deadlines, delta i event och samordna med andra jobb. Man lär sig också förstå vikten av att ha ett personligt nätverk och att ens eget anseende har betydelse.

Läromedlet Frilansspelet har utvärderats av en grupp studenter på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer (BIT) på Umeå universitet. Här är några citat:
– Spelet är ”roligt” och ”beorendeframkallande”, men också pedagogiskt.
– Kalenderfunktionen i spelet är en jättebra övning inför den verkliga yrkesrollen. Spelet tydliggör tid kontra resurser och pengar.

Kalender_01_680I Frilansspelet har du en avancerad planeringskalender. Den är viktig för att ha koll på tiden, hålla deadlines, delta i event och synka med andra jobb.

 

Idag används Frilansspelet av både gymnasieskolor, universitet och högskolor. På högskolenivå har Frilansspelet gett studenter både en praktisk erfarenhet och en ingång till intressanta teoretiska diskussioner.  – Frilansspelet är ett utmärkt utbildningsverktyg, säger en lärare på Göteborgs universitet.

Frilansspelet följer läroplanen för gymnasiet. Det hjälper eleverna att nå kunskapskraven på både program- och ämnesnivå. Frilansspelet är granskat och godkänt av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Du som lärare har tillgång till en lärarlogg på alla dina elever. Det gör att det går enkelt och snabbt att betygsätta det moment där Frilansspelet ingår.

Systemkrav:
Frilansspelet är helt molnbaserat och ingen nedladdning behövs. Det fungerar utmärkt på alla enheter med en modern webbläsare.

Varför välja Frilansspelet?

 • Spar lärartid och underlättar betygssättning.
 • Frilansspelet bygger på pedagogiken ”learning by doing”, en bevisat effektiv metod för att intuitivt lära sig förstå och bemästra komplexa samband.
 • Genom sitt upplägg främjar Frilansspelet aktivitet hos användaren.
 • Studenten får i spelet träna på att bygga personliga nätverk och etablera varaktiga kundrelationer.
 • Frilansspelet erbjuder en trygg miljö att testa förmåga och förhållningssätt till entreprenörskap, vilket underlättar och uppmuntrar ett eget företagande.
 • Den avancerade kalendern skapar förståelse för hur viktigt det är att planera och även revidera tillgänglig arbetstid.
 • Spelet tydliggör vikten av ekonomisk stabilitet i det egna företagandet.
 • Studenten görs medveten om entreprenörskapets framgångsfaktorer och deras förhållande till varandra (saldo, kunder, nätverk och anseende).
 • Användarlicensen är giltig i ett år, vilket ger möjlighet till återkommande träning.
 • Webbaserat gränssnitt gör att ingen lokal installation av programvara behövs.

Hämta produktblad

 

Varför välja Frilansspelet?

 • Spar lärartid och underlättar betygssättning.
 • Frilansspelet bygger på pedagogiken ”learning by doing”, en bevisat effektiv metod för att intuitivt lära sig förstå och bemästra komplexa samband.
 • Genom sitt upplägg främjar Frilansspelet aktivitet hos användaren.
 • Eleven får i spelet träna på att bygga personliga nätverk och etablera varaktiga kundrelationer.
 • Frilansspelet erbjuder en trygg miljö att testa förmåga och förhållningssätt till entreprenörskap, vilket underlättar och uppmuntrar ett eget företagande.
 • Den avancerade kalendern skapar förståelse för hur viktigt det är att planera och även revidera tillgänglig arbetstid.
 • Spelet tydliggör vikten av ekonomisk stabilitet i det egna företagandet.
 • Eleven görs medveten om entreprenörskapets framgångsfaktorer och deras förhållande till varandra (saldo, kunder, nätverk och anseende).
 • Användarlicensen är giltig i ett år, vilket ger möjlighet till återkommande träning.
 • Webbaserat gränssnitt gör att ingen lokal installation av programvara behövs.

Hämta produktblad

Varför välja Frilansspelet?

 • Frilansspelet bygger på pedagogiken ”learning by doing”, en bevisat effektiv metod för att intuitivt lära sig förstå och bemästra komplexa samband.
 • Genom sitt upplägg främjar Frilansspelet aktivitet hos användaren.
 • Användaren tränar på att bygga personliga nätverk och etablera varaktiga kundrelationer.
 • Frilansspelet erbjuder en trygg miljö att testa förmåga och förhållningssätt till entreprenörskap, vilket underlättar och uppmuntrar ett eget företagande.
 • Den avancerade kalendern i spelet skapar förståelse för hur viktigt det är att planera och även revidera tillgänglig arbetstid.
 • Frilansspelet tydliggör vikten av ekonomisk stabilitet i det egna företagandet.
 • Spelaren görs medveten om entreprenörskapets framgångsfaktorer och deras förhållande till varandra (saldo, kunder, nätverk och anseende).
 • Användarlicensen är giltig i ett år, vilket ger möjlighet till återkommande träning.
 • Webbaserat gränssnitt gör att ingen lokal installation av programvara behövs.

Good Learning AB

Brännerigatan 5
116 38 Stockholm

Tel 08-98 00 42

info@goodlearning.se
order@goodlearning.se

Microsoft_TierBadge_Associate_rgb_med

EdTech_logo_bild_HEM