Hur framtidens arbetsliv kommer att se ut är en stor fråga och vi är många som undrar. Vad kommer vi att jobba med, hur kommer vi att jobba och vilka färdigheter kommer att behövas på framtidens arbetsmarknad?

Vi är redan i den fjärde industriella revolutionen. Digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen är inte längre några framtidsvisioner. Det har skett, det håller på att ske och det kommer att ske. Dagens värld kännetecknas alltmer av att gränserna mellan det fysiska, det digitala och det biologiska suddas ut.

Visst är det spännande? Våra möten kommer snart att se helt annorlunda ut. De kanske sker i en virtuell verklighet, där vi kan sitta vid datorn med ett par VR-glasögon och uppleva att vi är i ett och samma rum som de andra deltagarna. Eller kanske en mix av VR och AR, det senare betyder en förstärkt verklighet. Det går inte att säga hur mixen mellan det digitala och analoga kommer att se ut. Men att den kommer att finnas där vet vi idag med säkerhet.

Det finns naturligtvis risker med denna stora revolution som vi redan är på väg in i med stormsteg. Robotar och datorer tar över fler och fler av människors arbetsuppgifter. Om antalet jobb som försvinner blir betydligt större än de nya som tillkommer får vi problem. Ingen fara än, men det är en utveckling som är omöjlig att stoppa. Vi får lov att anpassa oss till en ny verklighet.

Inom många sektorer kommer behovet av ny arbetskraft att öka. Forskarna menar att 65% av barnen som börjar skolan nu kommer att arbeta i yrken som ännu inte finns. Vi kommer alla att behöva fortsätta lära oss nya saker hela livet. Det betyder också att utbildningarna måste följa med och utvecklas. Jag tror att utbildningen behöver effektiviseras och släppa in den nya tekniken i undervisningen.

Den analoga människan kommer inte att förändras nämnvärt. Men vi lever i en digital värld. Det som händer i den fjärde industriella revolutionen är att betydelsen av kognitiva och sociala färdigheter på en högre nivå ökar.

 

I det nära perspektivet är de 10 viktigaste färdigheterna år 2020

  1. Komplex problemlösning
  2. Kritiskt tänkande
  3. Kreativitet
  4. Personalhantering
  5. Koordinering med andra
  6. Emotionell intelligens
  7. Omdömesförmåga och beslutsfattande
  8. Serviceorientering
  9. Förhandlingsförmåga
  10. Kognitiv flexibilitet

Många av dessa färdigheter lärs inte ut i skolan idag. Men de kommer att efterfrågas i arbetslivet. En del studenter har fått vissa färdigheter med sig hemifrån, eller har dem naturligt. Andra behöver kämpa hårdare. Och det är nu vi kommer in på ”grit”.

Ny forskning beskriver framgångsfaktorn ”grit” som en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp. Det vill säga, det är inte bara begåvade barn som har chansen att bli något stort. Alla som föds har möjligheten, men de måste få tillgång till redskapen.

Det är därför som jag fortsätter kämpa för Good Learning och utvecklingen av bra digitala verktyg som ger alla samma chans att bli framgångsrika. Och då menar jag förstås inte bara ekonomisk framgång. Den framgången gynnar bara några få, det viktiga nu är att få hela världen att fortsätta fungera. Men vi kan inte längre tacka nej till den fjärde industriella revolutionen. Den pågår redan.

Här är några källor:
Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv, Futurion, 2017:02
World Economic Forum, Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 2016
Berger, T. & C. Frey, 2016