BloggSkor-1

Vad är vad?

Entreprenörskap är något man gör medan entreprenöriellt förhållningssätt är ett sätt att tänka.

Många sätter likhetstecken mellan entreprenörskap och företagande. Det kan vara så. En del entreprenörskap leder till företagande vilket är mycket bra. Men det behöver inte vara så. Entreprenörskap kan också ses som en dynamisk process som leder till förändring, där handlingar leder till något positivt, men inte nödvändigtvis till ett företagande.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt är mer ett synsätt, en mentalitet som handlar om förhållningssättet till livet, arbetet och de egna drömmarna. Något som blir allt viktigare i dagens yrkesliv. Det entreprenöriella förhållningssättet finns bland annat inom skolvärlden där man talar mycket om entreprenöriellt lärande. Man menar att nyskapande tankar bidrar till samhällsförändringar och måste uppmuntras redan hos små barn. Inom kulturella och kreativa näringar talar man mycket om att ett entreprenöriellt förhållningsssätt kan hjälpa frilansare och konstnärer att nå ut och väcka intresse för sig själva och sin konst.

Personer jag pratar med har ofta antingen positiva eller negativa associationer när jag säger ordet entreprenörskap. De negativa associationerna leder i regel in i en diskussion om marknadsekonomi och tanken på att låta marknadskrafterna styra i samhället: entreprenörskap associeras då enbart med hungern efter att tjäna pengar. Men de positiva reaktionerna är i klar majoritet. När jag deltog i NEKKU-nätverket, som bland annat Tillväxtverket stod bakom, diskuterade vi ingående vad begreppet entreprenör står för idag. En lärare sa: Entreprenören är en mellanrumsfinnare. Det är en person som ser möjligheter där andra kanske bara ser hinder.

Jag brukar säga att Frilansspelet lär ut delar av både entreprenörskapet och det entreprenöriella förhållningsssättet. Det är mycket grundläggande faktorer vi har lagt in i spelet. När man upplever sambanden mellan saldo, kunder, kontakter och anseende förstår man bättre vad som krävs för att lyckas i frilanslivet. Det har kommit många nya tjänster som gör att man inte ens behöver ha egen firma för att frilansa. Det är självklart upp till var och en men kunder, kontakter och relationer måste man skaffa sig oavsett i vilken form man väljer att verka i sitt frilansliv.

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013 enligt GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Om sex år beräknas det finnas fler frilansare och konsulter än heltidsanställda i USA. Att anlita experter som frilansare är billigare och skapar stor flexibilitet, då många jobbar hemifrån.

Entreprenöriell mentalitet handlar om en persons förhållningssätt till livet, arbetet och sina drömmar, attityden till andra och sig själv och vilka attityder man har till idéer. Jag tror att det är viktigt för unga människor att träna på ett förhållningssätt där man ser möjligheter och ser sig själv som en aktiv person i sitt yrkesliv, oavsett vilket yrke man väljer. Det är viktigt att komma ihåg att individens inneboende resurser är stora och siktar man högt kommer man ofta en bra bit på väg. En entreprenör behöver ett entreprenöriellt förhållningssätt för att lyckas.

 

Fakta:

Den definition som Tillväxtverket använder kan betraktas som allmänt accepterad i Sverige och de andra nordiska länderna: ”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang”.