Framtidens digitala universitet

Digitaliseringen av universiteten har fått stort genomslag i USA och nu förutspår man en liknande utveckling i Sverige. I USA har digitaliseringen lett till att man utvecklat innovativa affärsmodeller och en annorlunda pedagogik. Och vad innebär det? I stället för att...