Framtidsvision inom Ed Tech

”Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet.” Det säger branschföreningen Swedish EdTech Industry. Vi håller med!