Vi jobbar för fullt med att få klart översättningen så att sluttesterna av den engelska globala versionen kan påbörjas.