Bra konferens om den digitala skolan
Good Learning var en av tjänsteleverantörerna som bjudits in av arrangörerna Skolfederation och Botkyrka kommun. Intressanta slutsatser var, att om en skola ska lyckas digitalisera, krävs att alla parter inom en kommun har ett nära samarbete. Personalen måste också förstå hur elevernas digitala verklighet ser ut.