UmuVecka_BIT+Manus_RedovisBild_01

Foto: Mikael Hansson

Läs mer om samverkansprojektet här:
www.infotechumea.se